Voor wie werken wij?

AcademicStore, uw uitgeefpartner voor nú en voor úw toekomst …

Voor wie werken wij?

AcademicStore, uw uitgeefpartner voor nú en voor úw toekomst …

Op wie richt AcademicStore zich?

AcademicStore richt zich op klanten die behoefte hebben aan partnership op maat waarvoor geldt dat de activiteiten zich bevinden op twee of meer van de volgende snijvlakken:  (innovatief) uitgeven, multichannel-publishing, ICT, drukken, printing on demand, digitaal publiceren, cross-media-concepts, e-Books, apps, socialmedia, blended learning.

Wij werken hier in veel gevallen samen in combinatie met hoogwaardige grafische partners, die zijn gericht op een combinatie van drukken, printing on demand en digitaal publiceren.
Het speciaal ontwikkelde hoogwaardige ICT-Uitgeefplatform van AcademicStore stuurt daarbij (vrijwel) geheel geautomatiseerd het volledige proces aan van content-creatie, ontwikkelen, vormgeven, bestellen, produceren via printing-on-demand en/of digitaal publiceren, distribueren en factureren.   

Onze activiteiten zijn vooral gebaseerd op partnerships waarbij de wens bij onze klant/partner tot voortdurende (noodzakelijke en haalbare) innovatie in samenhang met hoogwaardige dienstverlening op uitgeef- en publicatiegebied voorop staat.

Dit geldt voor: 

  • Professionele opleidingsinstituten
  • Onderwijsinstellingen die zelf leermiddelen (professioneler) ontwikkelen: Universiteiten, HBO-instellingen, ROC’s, scholen voor Voortgezet Onderwijs, Basisscholen, Kennisinstituten
  • Uitgeverijen fiction, non-fiction en educatief, die de omslag maken naar multi-channel-publishing
  • Uitgeverijen van bladen met beperkte oplages/beperkte aantallen abonnees
  • Partijen die willen communiceren om hun boodschap/informatie/imagoverbetering over te dragen via onderwijs/leerlingen-studenten
  • Overheden, Provincies, Gemeenten, die publiceren en hun doelgroepen willen bereiken via paperbased en/of digitale publicaties en dienstverleningen
  • Bedrijven/instellingen die als kennisinstituten willen opereren en vanuit een eigen rol in partnership willen publiceren op basis van multi-channel-publishing