Onze diensten

AcademicStore biedt verschillende oplossingen en diensten.
Neem hieronder een kijkje.

Onze diensten

AcademicStore biedt verschillende oplossingen en diensten.
Neem hieronder een kijkje.

Diensten en oplossingen

AcademicStore is enerzijds een eigen uitgeverij, met hieraan gerelateerd  community-platforms, die theorie en praktijk aan elkaar verbinden.

AcademicStore biedt daarnaast aan derden de volgende oplossingen en diensten:

Uitgeefplatform
AcademicStore beschikt over een uitgeefplatform, waarmee wij het gehele uitgeefproces van begin tot het eind webbased organiseren en managen: het gaat om het gehele proces van contentcreatie, databaseopslag, (semi-)geautomatiseerde opmaak, publiceren, distribueren, webshopbeheer, factureren, betalen, administreren, inclusief het verzorgen van managementrapportages en bijbehorende analyses, en indien gewenst ook het volledige debiteurenbeheer.

Papier en/of digitaal
Publiceren via printing on demand en/of drukken in grote oplages? Of digitaal? AcademicStore biedt alle opties: in boekvorm, losbladig, digitaal in een elektronische leeromgeving, in ePub, eBook, op tablet en smartphone en/of een combinatie van al deze media.

Digitale leeromgeving
AcademicStore biedt voor educatieve doeleinden een volledige digitale leeromgeving. Theorie, leervragen met feedback, video, oefentoetsen, oefenexamens, chatfuncties, nieuwsbrieven, cursistenbeheer, managementinformatie: het is allemaal out-of-the-box beschikbaar.

Boekhandel online 
AcademicStore biedt voor U de mogelijkheid tot het inrichten op maat van een volledige digitale boekhandel online. Alle in Nederland beschikbare titels, samen met uw eigen titels, kunnen online worden besteld, betaald, en naar elk gewenst afleveradres worden verzonden. Het uitgeefplatform bevat tevens de mogelijkheid van voorraadmanagement/-beheer, bestellersbeheer, klantenservice, voorraadbeheer apps.

Diensten op maat
AcademicStore verleent alle relevante ondersteunende diensten: klantenservice, debiteurenbeheer, financiële administratie, en managementinformatie. In het proces van contentcreatie respectievelijk prepress-uitgeven kan AcademicStore ondersteunen bij kopijontwikkeling, auteursmanagement, redactie, vormgeving, digitale opslag en u aldus op de terreinen waar u dat wenst volledig ontzorgen.

One-stop-shopping concept
Uitgeefplatform, digitale leeromgeving en boekhandel online kunnen worden gekoppeld tot een one-stop-shopping-systeem. Naast het bestellen van boeken via de boekhandel kunnen bijvoorbeeld readers via printing on demand worden geleverd vanuit hetzelfde, centrale bestelsysteem en kan toegang worden verleend tot de digitale leeromgeving.

Community based platforms
AcademicStore heeft ruime ervaring met nieuwe concepten en innovatieve ideeën met betrekking tot community-platforms, community-based uitgeven, inclusief vormen van cocreatie en eLearning, en andere innovatieve exploitatievormen in relatie tot educatieve activiteiten in brede zin, digitaal, paperbased en/of fysiek.
 

Advies

AcademicStore beschikt over de volledige (educatieve) uitgeefexpertise om u te ondersteunen bij het proces van professioneel uitgeven en zowel paperbased als digitaal leren, inclusief produceren, publiceren, distribueren en vermarkten. We bepalen samen met u de juiste crossmedial-publishing-mix en innovatieve vormen van cocreatie en communitybased platforms.
 
Voor wie zijn onze oplossingen en diensten geschikt?

Ons uitgeefplatform en al onze diensten zijn bestemd voor:

  • Onderwijsinstellingen die zelf leermiddelen (professioneler) ontwikkelen: universiteiten, HBO-instellingen, ROCs, voortgezet onderwijsinstellingen, basisscholen.
  • Professionele opleidingsinstituten
  • Kennisinstituten ten behoeve van opleidingen van werknemers en beroepsonderwijs
  • Educatieve uitgeverijen die de omslag maken naar multi-channel-publishing
  • Uitgeverijen fiction en non-fiction
  • Uitgeverijen van bladen met beperkte oplages/beperkte aantallen abonnees
  • Partijen die willen communiceren met leerlingen en studenten om hun boodschap over te dragen of om hun imago the verbeteren. Voorbeelden: milieuorganisaties, instellingen betrokken bij Europese (politieke) educatie, ontwikkelingseducatie of mondiaal burgerschap, Shell, Rotterdamse/Antwerpse haven
  • Overheden: ministeries, ZBO’s, provincies en gemeenten die publiceren en hun doelgroepen willen bereiken via papieren en/of digitale publicaties
  • Bedrijven/instellingen die als kennisinstituten willen opereren.

Het proces van concept tot distributie.
Wat is uw volgende stap en hoe kunnen wij u daarbij van dienst zijn?

AcademicStore ondersteunt in de uitvoering in alle fasen van het uitgeefproces.
Van concept-ontwikkeling naar pre-press. Van publiceren naar effectief vermarkten. Van traditioneel drukken naar combinaties van drukken, printing on demand en digitaal publiceren, al of niet via e-pub, social media en en apps.

Distributie kan via uw eigen kanalen, maar wij verzorgen ook de distributie via webshops, de boekhandelen en innovatieve vormen van events.

Elke organisatie staat voor de uitdaging om steeds weer de juiste balans te vinden tussen fysieke media (papier) en online publicaties. En voor de vraag hoe deze publicaties op een effectieve en eigentijdse wijze onder de aandacht van de doelgroep te brengen.
Wij adviseren organisaties ook, indien gewenst, succesvol en stap voor stap de overgang naar online uitgeven te realiseren. 
In het geval van educatieve projecten beschikken wij naast expertise op onderwijskundig, leerpsychologisch, leerplankundig en uitgeefkundig gebied, in combinatie met blended learning ook over een professionele online leeromgeving, gericht op blended learning en e-Learning

Partnerships staan bij AcademicStore voorop. U bepaalt waar wij u kunnen ontzorgen en wat u graag zelf wilt en kunt (blijven) doen. Wij adviseren u daar graag bij.