Academic Store Rechten

> Terug naar: www.academicstore.nl

Meld je aan om te bestellen

Welkom op de website van Academic Store voor de juridische uitgaven.

Bestellen

Vanaf 1 september 2020 kunt u alle titels bestellen via:
Studystore  https://studystore.nl

Hebt u vragen?

Wij zijn u graag van dienst.
Neem dan even contact met ons op.
Mail naar: info@academicstore.nl


In de Serie Recht in Hoofdlijnen zijn nu o.a. beschikbaar:

Intellectuele Eigendom deel 1 Intellectuele Eigendom deel 2 Inleiding in de Rechtswetenschap Bestuursrecht / Bestuursprocesrecht
ISBN/EAN 978-90-827338-4-6 ISBN/EAN 978-90-822787-1-2 ISBN/EAN 978-90822787-3-6

ISBN/EAN 978-90-822787-4-3

Staatsrecht / Constitutioneel recht Arbeidsrecht Erfrecht Verbintenissenrecht
ISBN/EAN 978-90-822787-2-9 ISBN/EAN 978-90-822787-9-8 ISBN/EAN 978-90-827338-0-8 ISBN/EAN 978-90-827338-2-2
Snel, slim en effectief voorbereid op je tentamen en je hoor- en werkcolleges...

Snel, slim en effectief voorbereid op je tentamen en je hoor- en werkcolleges...

De Serie Recht in Hoofdlijnen is speciaal ontwikkeld voor studenten en docenten van de juridische opleidingen voor het HBO en WO.
Ook de beroepsbeoefenaren vinden hier snel de kern van het vakgebied.
In heldere taal worden de hoofdlijnen van het vak beschreven.
De tekst wordt ondersteund door vele casussen, voorbeelden, schema’s en verwijzingen naar wet- en regelgeving en jurisprudentie. 
Elk hoofdstuk wordt afgesloten met een samenvatting en uitleg van de centrale begrippen.  
Achterin zijn een uitgebreid wetsartikelen-, jurisprudentie- en trefwoordenregister opgenomen.